سونی Tidbits…

Sony 24-70mm f2.8 GM II Review امروز در Amazon، BHphoto، Adorama، Amazon DE، Amazon UK، Amazon FR، Amazon IT، FotoErhardt DE، FotoKoch DE معامله می‌کند. Zhiyun-Tech LED های Compact Fiveray (Explora) را معرفی کرد. درک ترکیب بندی در عکاسی از حیوانات (42West). لنز Tokina SZ SUPER TELE 500mm F8 Reflex MF: یک غول بزرگ در اندازه مینیاتوری! (توکینالنز). TheSlantedLens: Panasonic Lumix…

پست سونی Tidbits… اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/sony-tidbits-1576/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida