سونی A9 یک تکه کیک است :)

The post سونی A9 یک کیک است 🙂 اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/the-sony-a9-is-a-piece-of-cake/تیموتی کالینز در گروه فیس بوک سونی A1 ما نوشت: زمانی که من A9 داشتم همسرم این کیک را برای من درست کرد. واقعاً امیدوارم که کیک A1 را ببینم. شنیدم که 8Kakes و 120 فراست در ثانیه پخش می کند.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida