سونی ژاپن اعلام کرد که پذیرش پیش خرید میکروفون A6600 و ECM-B1M را از سر گرفته است.

مشکل زنجیره تامین سونی به آرامی در حال بهبود است. و امروز سونی ژاپن اعلام کرد که به تولید میکروفون A6600 و ECM-B1M بازگشته است.

پست سونی ژاپن اعلام کرد که پذیرش پیش خرید میکروفون A6600 و ECM-B1M را از سر گرفته است اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/sony-japan-announced-it-resumed-accepting-preorders-on-the-a6600-and-ecm-b1m-mic/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida