سونی رسما آپدیت سیستم عامل FX3-FX30 را به حالت تعلیق درآورد

خوب حالا چی؟ pic.twitter.com/qPZvDaAY1u

تذکر مهم

تأیید شد که برخی از محصولات به روز شده ممکن است در برخی موارد به درستی کار نکنند.
توزیع متوقف شده است زیرا در حال حاضر در حال بررسی علت هستیم.
اگر مشکل (عملیات ناپایدار مانند راه اندازی مجدد مجدد یا درست کار نکردن) بلافاصله پس از به روز رسانی رخ داد، لطفاً درخواست تعمیر کنید. (18 نوامبر 2022)
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/sony-officially-suspended-the-fx3-fx30-firmware-update/

سونی دانلود سیستم عامل FX3 و FX30 را به حالت تعلیق درآورد:

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida