رسما اعلام شد: سونی A7rV جدید

نظرسنجی:
ابتدا همه نظرات را با دقت تماشا کنید، سپس به این نظرسنجی پاسخ دهید:

بارگذاری ... بارگذاری …
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/officially-announced-new-sony-a7rv/