رسما اعلام شد: جدید سونی ZV-1F دوربین جدید ولاگر سطح پایه سونی است!

پست رسما اعلام شد: جدید Sony ZV-1F دوربین جدید ولاگر سطح پایه سونی است! اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/officially-announced-new-sony-zv-1f-is-sonys-new-entry-level-vlogger-camera/پیش خرید: Sony ZV-F1 در Bhphoto، Adorama، Amazon، Fotokoch، FotoErhardt، Calumet، WexUK. نظرات: بررسی در Dpreview. عملی در اکسپلورا. نظرات یوتیوب: آلمانی: ویدیوی محصول:

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida