دیگر خبری از لنزهای Batis، Loxia، Kituvus یا Otus نیست! – شایعات سونیالفا

PS: ThePhoBlographer با زایس تماس گرفت و قول داد که به زودی برخی اخبار رسمی زایس را در این مورد به اشتراک بگذارد!
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/australian-distributor-confirms-that-zeiss-is-exiting-the-photo-business-no-more-batis-loxia-milvus-or-otus-lenses/

زایس در 24 آوریل 2019 آخرین لنز عکس خود را معرفی کرد Otus 100mm f/1.4. از آن زمان ما لنزهای حرفه ای Cine را دریافت کردیم اما لنزهای کلاسیک دیگری برای عکاسان نداشتیم.

سلام به همه، من امروز از توزیع کننده استرالیایی تایید کردم که زایس تمام لنزها و فیلترهای ثابت خود را متوقف می کند: دیگر Loxia، Batis و غیره وجود ندارد.
پایان یک دوران

عضوی از انجمن فردمیراندا خبر زیر را به اشتراک گذاشت:

این یعنی زایس دیگر تولید نمی کند ضرب و شتم، کلبه، بادبادک یا اوتوس لنزها!

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida