دیوید شلوس: “آیا باید a7R5 را اکنون بخرید؟”
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/david-schloss-should-you-buy-the-a7r5-now/را بخرید
سونی A1 اگر به سرعت 10 فریم در ثانیه یا بیشتر نیاز دارید، آن را بخرید سونی a7rv اگر دوربین فعلی شما رو به نابودی است یا امروز به دوربین نیاز دارید، هیچ کس نباید آن را بخرد a9، و بقیه باید منتظر بمانند.

دیوید شلوس سونی A7rV و نتیجه گیری خود را به طور خلاصه بررسی کرد:

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida