دوربین کامپکت E-mount ونیز در اواخر سال 2023 عرضه می شود؟ – sonyalpharumors

من این شایعه وحشیانه را دریافت کردم:

هیچ نظری ندارم که آیا این درست است….
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/wild-rumor-venice-compact-e-mount-camera-coming-in-2023/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida