در کارت های Sony SD/CFexpress و دوربین های ZV صرفه جویی زیادی کنید

پست صرفه جویی زیادی در کارت های سونی SD/CFexpress و دوربین های ZV اولین بار در sonyalpharumors پدیدار شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/save-big-on-sony-sd-cfexpress-cards-and-on-zv-cameras/

در BH صرفه‌جویی زیادی در کارت‌های Sony SD و CFexpress Type و دوربین‌های Vlogging ZV دارید.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida