داده های جدید CIPA: محموله های دوربین های سیستمی در سپتامبر 2022 بر اساس ارزش 34.5 درصد و 67.8 درصد افزایش یافته است.

The post داده‌های جدید CIPA: محموله‌های دوربین‌های سیستمی در سپتامبر 2022 34.5 درصد و بر اساس ارزش 67.8 درصد افزایش یافته است اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/new-cipa-data-system-camera-shipments-in-september-2022-are-up-by-34-5-and-by-67-8-on-a-value-basis/CIPA اطلاعات حمل و نقل ماه سپتامبر را منتشر کرد. و خبر خوب این است که بالاخره به نظر می رسد بازار واقعاً به کف رسیده است. در شهریور ماه 34.5 درصد در واحدها و 67.8 درصد بر اساس ارزش افزایش محموله داشتیم. از طریق Digicameinfo

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida