خبر خوب از گزارش CIPA آگوست: محموله های دوربین های سیستمی نسبت به سال گذشته 26.5 درصد افزایش یافته است

این آخرین گزارش CIPA روند ثبات بازار را تایید می کند. در واقع در ماه اوت شرکت های ژاپنی 26.5 درصد دوربین های بیشتری را نسبت به سال گذشته ارسال کردند. از نظر ارزش این افزایش 71 درصد بود. این امر تأیید می کند که این بازار بالاتر است که هنوز فروش خوبی دارد. خوشبختانه سونی به زودی از A7rV (26 اکتبر) رونمایی خواهد کرد. و این دوربین ممکن است فروش را بیشتر افزایش دهد!
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/good-news-from-the-august-cipa-report-system-camera-shipments-increased-by-265-compared-ot-last-year/