حمایت بیشتر گروه سونی از کمک های بشردوستانه برای وضعیت اضطراری اوکراین. کمک 1 میلیون دلاری به یونیسف "پاسپورت آموزشی"

کمک 1 میلیون دلاری به یونیسف "پاسپورت آموزشی"


منبع: https://www.sony.net/en/SonyInfo/News/Press/202208/22-028E/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida