حق اختراع دیوانه وار سونی طراحی چهار لنز چشم ماهی فول فریم مختلف را نشان می دهد

در اینجا یکی از شماتیک های ثبت اختراع آمده است (طرح های بیشتر در اینجا):

فکر نمی‌کنم کسی قبلاً این را امتحان کرده باشد: برای ساختن لنز زوم چشم ماهی! خوب، به نظر می رسد سونی در حال فکر کردن در مورد آن است زیرا آنها طراحی چهار نسخه را ثبت کردند:

  • 7.5-12.5mm F2.8
  • 7.5-13.5mm F4
  • 8-14 میلی متر F4
  • 11-16 میلی متر F4
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/sony-crazy-patent-shows-the-design-of-four-different-full-frame-fisheye-lenses/

شما چه فکر می کنید … کسی هست که به این نیاز داشته باشد؟

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida