جلسه توجیهی پایداری گروه سونی در سال مالی 2022 معرفی ابتکارات مرتبط با منابع انسانی، تغییرات آب و هوا و اخلاق هوش مصنوعی

معرفی ابتکارات مرتبط با منابع انسانی، تغییرات آب و هوا و اخلاق هوش مصنوعی


منبع: https://www.sony.net/en/SonyInfo/News/Press/202209/22-033E/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida