تیلور جکسون: 9 چیزی که در مورد Sony A7rV جدید دوست دارم

پست تیلور جکسون: 9 چیزی که در مورد Sony A7rV جدید دوست دارم اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/taylor-jackson-9-things-i-like-about-the-new-sony-a7rv/

سونی A7rV پیش خرید: در ایالات متحده در BHphoto، Amazon، Adorama، FocusCamera، BeachCamera، Buydig. در اتحادیه اروپا در Fotokoch، Amazon EU، FotoErhardt، Calumet DE، WexUK. دوربین های پارکینگ انگلستان در استرالیا در CameraPro، Camerahouse، Sony.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida