تمرکز بر حسگر اندازه بزرگتر و سهم بازار 60٪ تا سال 2025 – sonyalpharumors

واضح است که تمرکز اصلی روی حسگر برای صنعت گوشی های هوشمند و خودرو است. به طور کلی، آنها گرایشی به سمت سنسور اندازه بزرگ در بازار سنسورهای تصویر موبایل و “کلاسیک” مشاهده می کنند. به طور کلی این شرکت قصد دارد 60 درصد از سهم بازار را در سال 2025 (اکنون 51 درصد) در اختیار داشته باشد.
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/interesting-sony-sensor-strategy-and-forecast-focus-on-bigger-size-sensor-and-market-share-of-60-by-2025/

سونی جلسه بخش تجاری 2023 خود را در 24 می 2023 برگزار کرد و آنها این PDF جالب را در مورد استراتژی حسگر آینده خود به اشتراک گذاشتند:

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida