تعداد زیادی تخفیف جدید: 320 دلار تخفیف برای Sigma 45mm FE، 80 دلار تخفیف برای Viltrox 56mm FE و تا 80 دلار تخفیف برای Samsung T7

کلیکی

منبع: https://www.sonyalpharumors.com/a-ton-of-great-new-deals-320-off-on-sigma-45mm-fe-80-off-on-viltrox-56mm-fe-and-up-to-80-off-on-samsung-t7/

هزاران تخفیف جدید عالی: 320 دلار تخفیف برای Sigma 45mm FE، 80 دلار تخفیف برای Viltrox 56mm FE و تا 80 دلار تخفیف برای Samsung T7 – ​​sonyalpharumors

رفتن به محتوای اصلی


توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida