تست دیوید اوستلر از لنز جدید Tamron Utility

پست تست دیوید اوستلر از لنز جدید تامرون Utility اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/david-oastler-test-of-the-new-tamron-lens-utility/دیوید اوستلر اپلیکیشن جدید لنز تامرون را آزمایش کرد. برای آشنایی با نحوه کار این ویدیو را ببینید:

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida