تامرون یک سری از Full Frame f/1.4 primes را به ثبت رساند

تامرون ممکن است در حال کار بر روی یک سری اعداد اول سریع f/1.4 باشد. آ
ثبت اختراع تازه منتشر شده طراحی لنزهای زیر را شرح می دهد:

  • 28 میلی متر f/1.4
  • 30 میلی متر f/1.4
  • 35 میلی متر f/1.4
  • 40 میلی متر f/1.4
  • 50 میلی متر f/1.4

تعجب می کنم که آیا آنها هرگز چنین لنزهایی خواهند ساخت، با توجه به اینکه ما در حال حاضر f/1.4 پرایم از آن داریم سونی، سامیانگ و سیگما!
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/tamron-patented-a-series-of-full-frame-f-1-4-primes/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida