تامرون در تاریخ 22 فوریه اعلامیه محصولی خواهد داشت

The post Tamron در 22 فوریه اعلامیه محصول خود را خواهد داشت اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/tamron-will-have-a-product-announcement-on-february-22/

منبع موثق How2Fly توییت کرد که Tamron Tamron در 22 فوریه یک محصول را اعلام خواهد کرد. در اینجا خلاصه ای از لنزهایی است که تامرون در دو سال گذشته ثبت اختراع کرده است (به رنگ آبی لنزهایی که من دوست دارم):

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida