تامرون برنامه های خود را برای ساخت کارخانه جدید در ویتنام اعلام کرد

ما از آخرین گزارش های مالی آنها می دانیم که تامرون بسیار خوب عمل می کند. Merit به مجموعه لنزهای E-mount بسیار خوب آنها می رسد. و اکنون تامرون ژاپن اعلام کرد که با ساخت یک کارخانه جدید در ویتنام، قابلیت های تولید خود را گسترش خواهد داد. در اینجا اطلاعات کلیدی وجود دارد: جمهوری سوسیالیستی ویتنام، پارک صنعتی شماره 3 تانگ لانگ قابل تعویض…

The post تامرون از برنامه های خود برای ساخت کارخانه جدید در ویتنام خبر داد first on sonyalpharumors.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/tamron-announces-plans-to-build-new-plant-in-vietnam/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida