بگذارید تامرون بداند کدام یک از لنزهای ثبت شده را باید بسازد – sonyalpharumors

یادداشت SAR: ما هزاران عدد اول استاندارد را دریافت کردیم… کسانی که 50mm f/1.4 را انتخاب کنند برای همیشه از این وب سایت محروم خواهند شد!




منبع: https://www.sonyalpharumors.com/poll-let-tamron-know-which-one-of-the-patented-lenses-they-should-make/تامرون یک دسته از لنزهای بسیار خارق العاده را به ثبت رساند. حالا به آنها بگویید که کدام یک را به طور جدی خریداری می کنید!

بارگذاری ... بارگذاری …

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida