به روز رسانی سیستم عامل سونی A7IV 1.10 از سر گرفته می شود!
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/sony-a7iv-firmware-1-10-update-gets-resumed/

هم اکنون می توانید سفت افزار A7IV را در اینجا دانلود کنید سونی (اینجا را کلیک کنید).

اقدامات احتیاطی هنگام به روز رسانی از نسخه 1.01 یا زودتر

  • هنگام به روز رسانی از نسخه 1.01 یا قبل از آن، باید به روز رسانی کنید نسخه 1.05 قبل از ادامه با نسخه 1.10 به روز رسانی. فقط به روز رسانی کنید نسخه 1.10 پس از به روز رسانی به نسخه 1.05. اگر سعی می کنید به روز رسانی کنید نسخه 1.10 بدون به روز رسانی به نسخه 1.05، خطایی رخ می دهد و نمی توانید به روز رسانی کنید.
  • برای بررسی نسخه نرم افزار سیستم، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید.
    توجه داشته باشید: اگر وقت قرار هنگامی که دوربین خود را روشن می کنید صفحه تنظیمات ظاهر می شود، حتما تاریخ و زمان را روی مقادیر صحیح تنظیم کنید.
    1. در دوربین، را انتخاب کنید منو.
    2. انتخاب کنید برپاییگزینه Setupنسخه.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida