به روز رسانی سیستم عامل جدید برای لنز 16-50 میلی متری سونی

The post آپدیت جدید سیستم عامل لنز 16-50 میلی متری سونی اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/new-firmware-update-for-the-sony-16-50mm-lens/

به روز رسانی سیستم عامل جدید عملکرد فوکوس خودکار لنز زوم پنکیک 16-50 میلی متری را بهبود می بخشد.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida