به تازگی معرفی شد: لنز جدید TTArtisan 25mm f/2.0 APS-C تنها با قیمت 55 دلار

پستی که به تازگی اعلام شد: لنز جدید TTArtisan 25mm f/2.0 APS-C تنها با قیمت 55 دلار اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/just-announced-new-ttartisan-25mm-f-2-0-aps-c-lens-for-just-55/

اکنون می توانید آن را با قیمت 55 دلار فقط در TTartisan (محموله جهانی)، Pergear، Amazon US، Amazon DE، Amazon UK خریداری کنید.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida