به تازگی اعلام شد: معاملات گسترده جمعه سیاه در اروپا و استرالیا!

پست تازه اعلام شد: معاملات گسترده جمعه سیاه در اروپا و استرالیا! اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/just-announced-massive-black-friday-deals-in-europe-and-australia/

معاملات جمعه سیاه را می‌توانید در صفحات جدید Amazon DE، Amazon UK، Amazon FR، Amazon IT، Amazon ES، Amazon NL، Amazon SE، Digidirect AUS، آلمان: Save Big on Sony و سایر تجهیزات عکاسی در Amazon Germany پیدا کنید. همه قرارداد عکس در آن صفحه آمازون آلمان. 18 درصد تخفیف در Samyang 135mm f/1.8…

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida