به تازگی اعلام شد: جدید Adobe Photoshop و Premiere Elements 2023

اکنون می توانید آن را در آمازون ایالات متحده و اتحادیه اروپا، Adobe، BHphoto، Adorama سفارش دهید. یک نمای کلی از بسیاری از ویژگی های جدید را می توان در آن صفحه Adobe و در Explora مشاهده کرد.

پستی که به تازگی اعلام شد: جدید Adobe Photoshop و Premiere Elements 2023 اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/just-announced-new-adobe-photoshop-and-premiere-elements-2023/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida