بهترین میکروفونی که سونی برای دوربین های آلفا خود ساخته است! – شایعات سونیالفا
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/sony-ecm-m1-reviews-the-best-microphone-sony-has-made-for-their-alpha-cameras/

سونی A6700 در عکس BH، آمازون، آدوراما، آمازون DE، آمازون انگلستان، آمازون FR، PhotoErhardt، عکس کوچ، Calumet، وکس، جسوپس.
سونی 70-200 میلی متر GII در عکس BH، آمازون، آدوراما، PhotoErhardt، عکس کوچ، Calumet، وکس، جسوپس.
سونی ECM-M1 میکروفون روی دوربین در عکس BH، آمازون، آدوراما، PhotoErhardt، عکس کوچ، Calumet، وکس، جسوپس.

حواس‌تان پرت‌شده از A6700 و سونی 70-200 میلی‌متری GII، شاید متوجه نشده باشید که در واقع بزرگترین نوآوری از سومین محصولی است که سونی دیروز معرفی کرد: میکروفون جدید ECM-M1! این یک میکروفون لعنتی خوب است مردمی! بررسی tahr را بررسی کنید:

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida