برندگان جایزه BCN 2023 اعلام شدند: سونی در جایگاه دوم بازار دوربین های بدون آینه قرار دارد (اما در مورد لنزها در صدر قرار دارد)

در سال 2022 سونی مقام اول را در دنیای بدون آینه داشت. اما امسال از کانن عقب افتادند. دقیقا برعکس در بازار لنز اتفاق افتاد: سونی اکنون از کانن جلوتر است. سازمان BCN ژاپن تعداد دقیق فروش را از 40 درصد فروشگاه های ژاپنی جمع آوری کرد. و این سهم بازار…

برندگان جایزه BCN 2023 اعلام کردند: سونی در جایگاه دوم بازار دوربین های بدون آینه (اما در صدر لنزهای دوربین) اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/bcn-award-2023-winners-announced-sony-on-second-place-in-the-mirrorless-camera-market-but-on-top-when-it-comes-ot-lenses/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida