بررسی Sony a7R V توسط Armando Ferreira – GAME OVER Canon DPAF!

The post بررسی Sony a7R V توسط Armando Ferreira – GAME OVER Canon DPAF! اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/sony-a7r-v-review-by-armando-ferreira-game-over-canon-dpaf/لینک‌های فروشگاه Sony A7rV: در ایالات متحده در BHphoto، Amazon، Adorama، FocusCamera، BeachCamera، Buydig. در اتحادیه اروپا در Fotokoch، Amazon EU، FotoErhardt، Calumet DE، WexUK. دوربین های پارکینگ انگلستان در استرالیا در CameraPro، Camerahouse، Sony.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida