بررسی Sony 20-70mm f/4 G توسط SonyAlphaBlog: “یک شاهکار جدید”

پیش سفارش: BHphoto، Amazon، Adorama، FocusCamera، FotoKoch، Fotoerhardt، Calumet، WexUK. SonyAlphaBlog لنز 20-70mm جدید سونی را آزمایش کرد و به این نتیجه رسید: Sony 20-70mm F4 G شاهکار جدیدی از سونی است و استاندارد جدیدی ایجاد می کند. 24-70 و 28-75 سنتی در مقایسه با آن بسیار محدود به نظر می رسد. عملکرد آن عالی است به جز در اعوجاج و وینیت اما…

The post بررسی Sony 20-70mm f/4 G توسط SonyAlphaBlog: “یک شاهکار جدید” اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/sony-20-70mm-f-4-g-review-by-sonyalphablog-a-new-masterpiece/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida