بررسی کوکی Laowa 10mm f/4.0

The post Laowa 10mm f/4.0 Cookie نقد و بررسی اولین بار در sonyalpharumors پدیدار شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/laowa-10mm-f-4-0-cookie-reviews/

در اینجا اولین بررسی ها از لنز پنکیک Laowa 10mm f/4.0 جدید معرفی شده است (اینجا با قیمت 299 دلار پیش خرید کنید).

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida