بررسی فیلترهای مغناطیسی MAVEN: “فوق العاده!”

فیلترهای مغناطیسی جدید MAVEN در Kickstarter فروش بسیار خوبی دارد (اینجا را کلیک کنید). و سزاوار تبلیغات کوچک است زیرا واقعا ساده و نوآورانه است. در اینجا یک بررسی جدید وجود دارد که نشان می دهد چرا ارزش افزودن آن را به کیف دوربین خود دارد:

پست بررسی فیلترهای مغناطیسی MAVEN: “فوق العاده!” اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/maven-magnetic-filters-review-fantastic/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida