برای خوانندگان اتحادیه اروپا: 60 یورو تخفیف در Sony E 11mm f/1.8 جدید فروخته شده توسط آمازون

The post برای خوانندگان اتحادیه اروپا: 60 یورو تخفیف برای Sony E 11mm f/1.8 جدید فروخته شده توسط آمازون اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/for-eu-readers-60-euro-off-on-the-new-sony-e-11mm-f-1-8-sold-by-amazon/

این لنز جدید به تازگی منتشر شده است و در حال حاضر یک تخفیف خوب 60 یورویی در آمازون آلمان دریافت کرده است.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida