با تشکر دوباره برای اطلاعات! چند سوال – sonyalpharumors
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/dear-source-thanks-again-for-the-info-a-couple-of-questions/این تنها راه تماس با منبعی است که اطلاعاتی را از طریق فرم تماس ناشناس به اشتراک گذاشته است. یکی دو سوال:

  1. فقط یک یا هر دو دوربین در آن تاریخی که گفتید اعلام می شود؟
  2. آیا اطلاعاتی در مورد لنزهای جدید نیز وجود دارد؟
  3. آیا ممکن است یک جیمیل ناشناس جدید راه اندازی کنید تا بتوانید به جای استفاده از فرم تماس با من در sonyalpharumors@gmail.com تماس بگیرید؟

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida