این را تماشا کنید: “هوش مصنوعی فوق العاده انتخابی” آینده از ON1 فوق العاده چشمگیر است!
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/watch-this-the-upcoming-super-select-ai-from-on1-is-super-impressive/

این ویژگی آینده به تنهایی ممکن است دلیلی برای خرید باشد ON1 (اینجا را کلیک کنید):

در این نگاه کوتاه، به این روش جدید برای تعامل و ویرایش عکس‌های خود بدون نگرانی در مورد براش‌ها، لایه‌ها، ماسک‌ها یا هر یک از این موارد نگاهی بیندازید. فقط اشاره کنید و کلیک کنید تا مناطق و اشیاء را بدون زحمت ویرایش کنید. این کار ویرایش عکس شما را بسیار ساده تر و سریع تر می کند!

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida