اینها مشخصات ZV-1F هستند!

فردا سونی دوربین کامپکت جدید Sony ZV-1F را معرفی خواهد کرد. در اینجا مشخصات آمده است: لنز 20 میلی متری f/2.0 منوی جدید شارژ USB-C فقط jpg 4k 24p 1080p 60p نمادهای جدید در دستگاه کوچک صفحه لمسی تماما که به طور کامل برای ولاگرها هدف قرار می گیرد

پست اینها مشخصات ZV-1F هستند! اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/those-are-the-zv-1f-specs/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida