اینجا “خانه” من برای کاربران پیش نمایش انجمن آلفا است – sonyalpharumors

من می دانم که انجمن Dpreview خانه بسیاری از تیراندازان آلفا بود که این وب سایت را نیز دنبال می کردند. خوب، اگر خانه جدیدی پیدا کردید انجمن SonyAlpha را بررسی کنید من مسئول آندریاس جی هستم. بیایید اینجا را به جایی تبدیل کنیم که بتوانیم با بحث های خوب سونی آلفا آشنا شویم:
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/here-is-my-home-for-preview-forum-alpha-users/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida