اکنون برای پیش‌سفارش در دسترس است: لنزهای جدید Tokina 300، 600 و 900 میلی‌متری APS-C E-mount

پست اکنون برای پیش‌سفارش در دسترس است: لنزهای جدید Tokina 300، 600 و 900 میلی‌متری APS-C E-mount اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/now-available-for-preorder-new-tokina-300-600-and-900mm-aps-c-e-mount-lenses/سه لنز جدید Reflex اکنون برای پیش‌فروش در دسترس هستند: لنز 300 میلی‌متری Tokina در BHphoto، Amazon، Adorama. لنز 600 میلی متری توکینا در BHphoto، Amazon، Adorama. لنز 900 میلی متری توکینا در BHphoto، Amazon، Adorama.

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida