اولین تصاویر از لنز پهپاد جدید 7Artisans 4mm f/2.8 و لنز Cine 12mm t/2.9 7Artisans (هر دو E-mount)

The post اولین تصاویر از لنز پهپاد جدید 7Artisans 4mm f/2.8 و لنز Cine 12mm t/2.9 7Artisans (هر دو E-mount) اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/first-images-of-the-new-7artisans-4mm-f-2-8-drone-lens-and-the-7artisans-12mm-t-2-9-cine-lens-both-e-mount/

7Artisans دو لنز جدید APS-C را در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی چینی خود به نمایش می‌گذارد که هر دو برای E-mount سونی نیز در دسترس خواهند بود: لنز 7Artisans 4mm f/2.8 drone 7Artisans 12mm T2.9 Cine Lens از طریق Fujirumors

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida