اولین تصاویر از لنز جدید Laowa 25mm f/0,95 APS-C

Xitek (ترجمه گوگل اینجا) بررسی لنز Laowa 25mm f/0,95 APS-C را قبل از عرضه رسمی منتشر کرد.

The post اولین تصاویر از لنز جدید Laowa 25mm f/0,95 APS-C اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/first-images-of-the-new-laowa-25mm-f-095-aps-c-lens/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida