افکار صادقانه من در مورد A6700 … و چرا می خواهم A7cII را به جای آن بخرم – sonyalpharumors

من فرصتی برای بازی با دوربین نداشتم، بنابراین افکار من در این مرحله واقعاً حدس و گمان هستند. اما چیزی به من می گوید که A7cII ممکن است چیزی باشد که باید منتظرش بود.
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/my-honest-thoughts-on-the-a6700-and-why-i-am-going-to-buy-the-a7cii-instead/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida