اسکنر Dia خانگی با استفاده از سونی

یکی از اعضای انجمن Xitek این ساخت و ساز را برای اسکن عکس های قدیمی دیا خود ساخته است. در مقایسه با استفاده از a دارای مزایا و معایبی است اسکنر کلاسیک EPSON970:

  • وضوح مرکز در تصاویر سونی بسیار بالاتر است.
  • وضوح لبه در اپسون بهتر است
  • سرعت اسکن با سونی حدود 10 برابر سریعتر از اپسون است
  • تولید پست با تصاویر سونی بسیار ساده تر از نرم افزار +Epson قدیمی است
  • رنگ ها در تصاویر اسکن شده سونی بسیار واضح تر هستند.
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/homemade-dia-scanner-using-the-sony/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida