اختراعات جدید لنز تامرون: 50mm f/2.8 VC، 35mm f/1.8 VC و 105mm f/2.8 VC

The post ثبت اختراعات جدید لنز تامرون: 50mm f/2.8 VC، 35mm f/1.8 VC و 105mm f/2.8 VC اولین بار در sonyalpharumors ظاهر شد.


منبع: https://www.sonyalpharumors.com/new-tamron-lens-patents-50mm-f-2-8-vc-35mm-f-1-8-vc-and-105mm-f-2-8-vc/Tamron بسیاری از لنزهای E-mount ZOOM را با VC داخلی در فناوری تثبیت لنز ساخته است. یک پتنت جدید منتشر شده نشان می دهد که تامرون ممکن است VC را در اولین های آینده نیز اضافه کند: 50mm f/2.8 VC 35mm f/1.8 VC 105mm f/2.8 VC از طریق Asobinet

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida