ابزار هوش مصنوعی متن به ویدیو این ویدیوی دوربین سونی را ایجاد کرد – sonyalpharumors

این یک آینده مشکل ساز، نگران کننده است، اما من همچنین فکر می کنم آینده ای اجتناب ناپذیر است. ممکن است در آینده ویدیوهای تولید شده توسط هوش مصنوعی را در جریان کار واقعی خود ادغام کنیم.
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/this-is-a-worlds-first-text-to-video-ai-tool-created-this-burning-sony-camera-video/

این ابزار هوش مصنوعی از تصاویر استوک برای ایجاد ویدیوهایی استفاده می کند که به معنای واقعی کلمه «سرقت» محتوای سازندگان است. اما هدف این پست صحبت در مورد مسائل اخلاقی نیست، بلکه فقط نشان دادن آنچه دنیای Ai در حال حاضر در تلاش است انجام دهد. یک سال پیش تصاویر Midjourney شبیه به “گند” و امروز با انتشار Midjourney 5 تصاویر شبیه عکس های واقعی به نظر می رسند. در مورد ویدیو نیز همین اتفاق خواهد افتاد.

برای اولین بار اکنون می توانید استفاده کنید این ابزار در HuggingFace برای تولید فیلم از یک اعلان متنی. این اولین قدم در جهان به سمت چیزی است که در یک سال آینده کار خواهد کرد و بسیار بهتر از آنچه اکنون است به نظر می رسد!

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida