آیا این اولین تصویر از R1 و رقیب سونی A1/A1II است؟ – شایعات سونیالفا

اینترنت در مورد این تصویر ظاهراً “درز” یک نمونه اولیه Canon R1 کمی وحشی شده است (منبع: توییتر). من معتقدم که این ما بسیار بعید است که R1 باشد. اما چیزی که مطمئن است این است که R1 در سال 2024 وارد بازار خواهد شد … و با A1 و احتمالاً A1II جدید که ممکن است در سال 2024 معرفی شود رقابت خواهد کرد.
منبع: https://www.sonyalpharumors.com/what-do-you-think-is-this-the-first-image-of-canons-r1-and-sonys-a1-a1ii-competitor/

توسط Kenichiro Yoshida

Kenichiro Yoshida